top of page
csr_bg.jpg

Det lokala idrottslivet

ligger oss verkligen

varmt om hjärtat

Ambitionen är att bidra till en hållbar samhällsutveckling

Egero värnar om det lokala idrottslivet och vill därför vara en aktiv samarbetspartner.

 

Vi ser samarbetet med lokala idrottsföreningar som en naturlig del av vår totala marknadsföring, där sponsring är ett viktigt komplement till andra kommunikationskanaler, som exempelvis print, web och sociala medier.

 

Som i all vår marknadsföring är det en självklarhet att även samarbetet med idrottsklubbar genererar affärsmässiga möjligheter och stärker vårt varumärke.

Samhällsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR)

Utöver samarbete med idrottsklubbar i form av sponsring engagerar sig Egero även i andra projekt med ambitionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ansök om sponsring

Skicka din ansökan till info@egero.nu.

 

Ansökan ska innehålla föreningens namn, kontaktperson, kontaktuppgifter och information om ert samarbetsförslag. Ni beskriver samarbetet utifrån exponering, associationsvärden och nätverk.

 

Beslut om sponsring fattas av Egeros ledningsgrupp och kan ej överklagas.

Läs mer
bottom of page