top of page
top_bg_affarsomraden_egero4.jpg

Egero har medarbetare som, förutom kunskaper i bokföring och ekonomisk redovisning, har en bred fastighetskompetens med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning. Hos Egero finns dessutom erfarenhet av hur ett optimalt samarbete med teknisk fastighetspersonal skall utformas.

Många av våra kunder är fastighetsägare

Många av våra kunder är fastighetsägare

Egero har merparten av sina kunder bland fastighetsägare som valt att lägga delar eller hela sin ekonomiska förvaltning utanför den befintliga organisationen.

Egero har medarbetare som, förutom kunskaper i bokföring och ekonomisk redovisning, har en bred fastighetskompetens med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning. Hos Egero finns dessutom erfarenhet av hur ett optimalt samarbete med teknisk fastighetspersonal skall utformas.

Utöver ekonomisk förvaltning åtar sig Egero även konsultuppdrag inom de flesta områden som berör fastighet och ekonomi. Bl.a. kan Egero medverka som resurs vid förvärv och försäljning av fastighetstillgångar i form av förberedande paketering, ekonomisk Due Diligence, fastighetsreglering, likvidavräkning, tillträdesbokslut, jämkningshandling för mervärdesskatt etc.

Om en uppdragsgivare önskar hjälp inom ett avgränsat område där egna resurser saknas, t. ex. upprättande av legala årsbokslut eller inkomstdeklarationer för juridiska personer, finns även denna möjlighet.

Med ett stort kontaktnät av expertis inom specifika ämnesområden som exempelvis beskattning och fastighetsjuridik har Egero möjlighet att vid behov ta del av denna sakkunskap.

Om en fastighetsägare därtill beaktar Egeros erfarenhet av personaladministration, projektledning, implementering av administrativa rutiner och IT-system samt lednings- och styrelsearbete i fastighetsbolag är vi övertygade om att Egero har något att tillföra som leverantör för alla fastighetsägare.

Vårt mål är att tillsammans med fastighetsägare bygga fastighetsvärden som består.

Om oss
IE2A3705.jpg

Affärsidé och vision

Egero skall erbjuda den svenska fastighetsbranschen tjänster inom ekonomisk fastighetsförvaltning. En bred fastighetskompetens tillsammans med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning och omfattande kunskap om hur ett optimalt samarbete med teknisk fastighetspersonal skall utformas ger Egero unika möjligheter för att skapa en framgångsrik verksamhet.

Egero ska vara fastighetsägarens val för ekonomisk fastighetsförvaltning med det gemensamma målet att bygga värden som består.

Som komplett leverantör av ekonomisk fastighetsförvaltning skall Egero vara den enda samarbetspartner som fastighetsägaren behöver från att distribuera hyresavin till att ta fram rapporter för verksamhetsuppföljning och strategibeslut. Komplett leverantör innebär också upprättande av legal årsredovisning och inkomstdeklaration.

Affärsidé och vision
bottom of page