top of page

29 september 2023

Thorell Revision / Egero är nu en del av Azets

Azets, en av Nordens ledande leverantörer av ekonomi- och lönetjänster, har förvärvat Thorell Revision / Egero.

Thorell Revision och Egero byter namn till Azets, men personal, kontor och tjänster är desamma. Undantag är tjänsterna för revision som inte är en del av förvärvet. 

Vi har expertis inom fastighetsekonomi

Azets har flera kunder bland fastighetsägare som valt att lägga delar eller hela sin ekonomiska förvaltning utanför den befintliga organisationen.

Azets har medarbetare som, förutom kunskaper i bokföring och ekonomisk redovisning, har en bred fastighetskompetens med lång erfarenhet av att skapa effektiva rutiner för ekonomisk fastighetsförvaltning. 

bottom of page