Srf konsulterna

Srf konsulterna

Srf konsulterna bildades 1936 och är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. Srf konsulterna har idag ca 4.300 medlemmar verksamma över hela landet och anlitas av mer än 200.000 svenska och utländska företag.

En redovisningskonsult som godkänts av Srf konsulterna är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. Srf konsulternas etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner.

Srf konsulternas krav på medlemmarna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. Srf konsulterna arbetar för att redovisningskonsulter anslutna till Srf konsulterna ska vara ett självklart val för småföretagaren.

Förbundets ändamål är att arbeta för en sund branschutveckling. Srf konsulterna bevakar vad som händer inom redovisnings- och ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom samarbete med myndigheter och organisationer. Genom utbildningsverksamheten skapar Srf konsulterna förutsättningar för medlemmarna att höja kompetensen vilket stärker tryggheten för kunderna.